Hướng dẫn cập nhật thông tin đã có trên website

Để có thể chỉnh sửa thông tin đã có trên website của chúng tôi bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Bạn hãy Đăng ký quản lý thông tin tại : "Đăng ký quản lý" , thông tin về số Điện thoại hoặc E-mail phải chính xác như trên website của chúng tôi để chúng tôi còn gửi thông tin mật khẩu.

Bước 2: Sau khi đăng ký thành công bạn phải đợi chúng tôi kiểm duyệt trong 24h và sẽ gửi lại thông tin mật khẩu theo số Điện thoại hoặc địa chỉ E-mail mà bạn cung cấp.


--- BQT ---


  • Khách sạn Green Diamond - Slider
  • AMI CAFE – KARAOKE
  • Nhà hàng Á Gia -Slider
  • Long Đình - Slider
  • Karaoke Lasvegas - Slider