Nhà nghỉ tại Cao Bằng

Timabc - Giới thiệu danh sách các Nhà nghỉ tại Cao Bằng để mọi người tham khảo. Thông tin dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với đơn vị cung cấp dịch vụ theo số điện thoại hoặc địa chỉ E-mail mà hệ thống cung cấp để biết thêm chi tiết và giá cả cụ thể.

Nhà Nghỉ New Moon
Nhà Nghỉ New Moon
068 Lý Tự Trọng,TP Cao Bằng,Cao Bằng
Nhà nghỉ Việt Tuấn
Nhà nghỉ Việt Tuấn
Khu 4, thị trấn Pác Miầu,Bảo Lâm,Cao Bằng
Nhà nghỉ Minh Hạnh
Nhà nghỉ Minh Hạnh
SN051, đường 3/10, phường Sông Bằng,TP Cao Bằng,Cao Bằng
Nhà nghỉ Quang Dũng
Nhà nghỉ Quang Dũng
Số nhà 26, Nà Khoang,Thị trấn Hùng Quốc,Trà Lĩnh,Cao Bằng
Nhà nghỉ Đồng Luân
Nhà nghỉ Đồng Luân
Khu 1, thị trấn Hùng Quốc,Trà Lĩnh,Cao Bằng
Nhà nghỉ Hồng Minh
Nhà nghỉ Hồng Minh
Thị trấn Xuân Hòa,Hà Quảng,Cao Bằng
Nhà nghỉ Tuấn Hà
Nhà nghỉ Tuấn Hà
Thị trấn Xuân Hòa,Hà Quảng,Cao Bằng
Nhà nghỉ Hoàng Trang
Nhà nghỉ Hoàng Trang
Thị trấn Thông Nông,Thông Nông,Cao Bằng
Nhà nghỉ Thùy Châu
Nhà nghỉ Thùy Châu
Khu giữa 1, thị trấn Nước Hai,Hòa An,Cao Bằng
Nhà nghỉ Quang Ánh
Nhà nghỉ Quang Ánh
Bản Vạn 2, xã Bế Triều,Hòa An,Cao Bằng
Nhà nghỉ Minh Loan
Nhà nghỉ Minh Loan
Khu giữa, thị trấn Nước Hai,Hòa An,Cao Bằng
Nhà nghỉ Bảo Lâm
Nhà nghỉ Bảo Lâm
Khu 2, thị trấn Pác Miầu,Bảo Lâm,Cao Bằng
Nhà nghỉ Lê Chi
Nhà nghỉ Lê Chi
Khu 2, thị trấn Pác Miầu,Bảo Lâm,Cao Bằng
Nhà nghỉ Minh Long
Nhà nghỉ Minh Long
Khu 3, thị trấn Pác Miầu,Bảo Lâm,Cao Bằng
Nhà nghỉ Thảo Hồng
Nhà nghỉ Thảo Hồng
Khu 3, thị trấn Pác Miầu,Bảo Lâm,Cao Bằng
Nhà nghỉ Hồng Hưng
Nhà nghỉ Hồng Hưng
Khu 3, thị trấn Pác Miầu,Bảo Lâm,Cao Bằng
Nhà nghỉ Minh Đức
Nhà nghỉ Minh Đức
Khu 4, thị trấn Pác Miầu,Bảo Lâm,Cao Bằng
Nhà nghỉ Mai Yến
Nhà nghỉ Mai Yến
Khu 1, thị trấn Đông Khê,Thạch An,Cao Bằng
Nhà nghỉ Oanh Yến
Nhà nghỉ Oanh Yến
Khu 1, thị trấn Đông Khê,Thạch An,Cao Bằng
Nhà nghỉ Bảo Vân
Nhà nghỉ Bảo Vân
Nà Báng, thị trấn Đông Khê,Thạch An,Cao Bằng
Nhà nghỉ Thiên Việt
Nhà nghỉ Thiên Việt
Nà Báng, thị trấn Đông Khê,Thạch An,Cao Bằng
Nhà nghỉ Sơn Đông
Nhà nghỉ Sơn Đông
Ngã ba Phja Đén, thị trấn Tĩnh Túc,Nguyên Bình,Cao Bằng
Nhà nghỉ Phja Oắc
Nhà nghỉ Phja Oắc
Thị trấn Tĩnh Túc,Nguyên Bình,Cao Bằng
Nhà Nghỉ Phja Bjoóc
Nhà Nghỉ Phja Bjoóc
Số 31B, khu Bình Minh, thị trấn Nguyên Bình,Nguyên Bình,Cao Bằng
Nhà nghỉ Hoa Hồng
Nhà nghỉ Hoa Hồng
Thị trấn Thanh Nhật,Hạ Lang,Cao Bằng
Nhà nghỉ Minh Vân
Nhà nghỉ Minh Vân
Thị trấn Thanh Nhật,Hạ Lang,Cao Bằng
Nhà nghỉ Sao Mai
Nhà nghỉ Sao Mai
Thị trấn Hòa Thuận,Phục Hòa,Cao Bằng
Nhà nghỉ Ngọc Linh
Nhà nghỉ Ngọc Linh
Thị trấn Tà Lùng,Phục Hòa,Cao Bằng
Nhà nghỉ Trung Đức
Nhà nghỉ Trung Đức
Thị trấn Tà Lùng,Phục Hòa,Cao Bằng
Nhà nghỉ Kim Thái
Nhà nghỉ Kim Thái
Pò Tập, thị trấn Tà Lùng,Phục Hòa,Cao Bằng


Danh sách tại các Quận/Huyện khác

  • Khách sạn Green Diamond - Slider
  • AMI CAFE – KARAOKE
  • Nhà hàng Á Gia -Slider
  • Long Đình - Slider
  • Karaoke Lasvegas - Slider