Nhà nghỉ tại Bắc Kạn

Timabc - Giới thiệu danh sách các Nhà nghỉ tại Bắc Kạn để mọi người tham khảo. Thông tin dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với đơn vị cung cấp dịch vụ theo số điện thoại hoặc địa chỉ E-mail mà hệ thống cung cấp để biết thêm chi tiết và giá cả cụ thể.

Nhà nghỉ Nhà nghỉ 99
Nhà nghỉ Nhà nghỉ 99
Tổ 9b, Đức Xuân,Tp Bắc Kạn,Bắc Kạn
Nhà nghỉ Bích Đào
Nhà nghỉ Bích Đào
Tổ 9, Minh Khai,Tp Bắc Kạn,Bắc Kạn
Nhà nghỉ Doanh Mận II
Nhà nghỉ Doanh Mận II
Tổ 5 , Chí Kiên,Tp Bắc Kạn,Bắc Kạn
Nhà nghỉ Phú Mỹ
Nhà nghỉ Phú Mỹ
Tổ 11c. P. Đức Xuân,Tp Bắc Kạn,Bắc Kạn
Nhà nghỉ Chiều Xuân
Nhà nghỉ Chiều Xuân
Tổ 9a. P. Đức Xuân,Tp Bắc Kạn,Bắc Kạn
Nhà nghỉ Sông Cầu
Nhà nghỉ Sông Cầu
Tổ 1b. P. Đức Xuân,Tp Bắc Kạn,Bắc Kạn
Nhà nghỉ Vạn Lộc
Nhà nghỉ Vạn Lộc
Tổ 4. P. Đức Xuân,Tp Bắc Kạn,Bắc Kạn
Nhà nghỉ Nhung Tâm
Nhà nghỉ Nhung Tâm
Tổ 9. P. Chí Kiên,Tp Bắc Kạn,Bắc Kạn
Nhà nghỉ Bằng Lăng
Nhà nghỉ Bằng Lăng
Tổ 9. P. Chí Kiên,Tp Bắc Kạn,Bắc Kạn
Nhà nghỉ Cảnh Thu
Nhà nghỉ Cảnh Thu
Tổ 7. P. Chí Kiên,Tp Bắc Kạn,Bắc Kạn
Nhà nghỉ Tú Anh
Nhà nghỉ Tú Anh
Tổ 8. P. Chí Kiên,Tp Bắc Kạn,Bắc Kạn
Nhà nghỉ Huyền Trang
Nhà nghỉ Huyền Trang
Kh Thuổm, HTụng,Tp Bắc Kạn,Bắc Kạn
Nhà nghỉ Hoài Anh
Nhà nghỉ Hoài Anh
Tổ 6. P. Đức Xuân,Tp Bắc Kạn,Bắc Kạn
Nhà nghỉ Tuấn Đào
Nhà nghỉ Tuấn Đào
Tổ 4. P. Sông Cầu,Tp Bắc Kạn,Bắc Kạn
Nhà nghỉ Thuỷ Mười
Nhà nghỉ Thuỷ Mười
Tổ 8b. P. Đức Xuân,Tp Bắc Kạn,Bắc Kạn
Nhà nghỉ Cường Lương
Nhà nghỉ Cường Lương
Tổ 5. P. Chí Kiên,Tp Bắc Kạn,Bắc Kạn
Nhà nghỉ Bích Liên
Nhà nghỉ Bích Liên
Tổ 9a. P. Đức Xuân,Tp Bắc Kạn,Bắc Kạn
Nhà nghỉ Ngọc Sơn
Nhà nghỉ Ngọc Sơn
Tổ 11b. P. Chí Kiên,Tp Bắc Kạn,Bắc Kạn
Nhà nghỉ Hoàng Doanh
Nhà nghỉ Hoàng Doanh
Tổ 11a. P. Đức Xuân,Tp Bắc Kạn,Bắc Kạn
Nhà nghỉ Hương Trung
Nhà nghỉ Hương Trung
Tổ 1. P. Sông Cầu,Tp Bắc Kạn,Bắc Kạn
Nhà nghỉ Bắc Sơn
Nhà nghỉ Bắc Sơn
Tổ 10. P. Chí Kiên,Tp Bắc Kạn,Bắc Kạn
Nhà nghỉ Ngọc Lan
Nhà nghỉ Ngọc Lan
Kh Thuổm, H.Tụng,Tp Bắc Kạn,Bắc Kạn
Nhà nghỉ Tuyết Mai
Nhà nghỉ Tuyết Mai
Nam Đội Thân,Tp Bắc Kạn,Bắc Kạn
Nhà nghỉ Thuý Toàn
Nhà nghỉ Thuý Toàn
Nam Đội Thân,Tp Bắc Kạn,Bắc Kạn
Nhà nghỉ Phương Thảo
Nhà nghỉ Phương Thảo
Nam Đội Thân,Tp Bắc Kạn,Bắc Kạn
Nhà nghỉ Điệp Chung
Nhà nghỉ Điệp Chung
Tổ 1. P. Sông Cầu,Tp Bắc Kạn,Bắc Kạn
Nhà nghỉ Mai Thắng
Nhà nghỉ Mai Thắng
Tổ 11, P. Sông Cầu,Tp Bắc Kạn,Bắc Kạn
Nhà nghỉ Toàn Dân
Nhà nghỉ Toàn Dân
Tổ 1 , P. Sông Cầu,Tp Bắc Kạn,Bắc Kạn
Nhà nghỉ Minh Sỏi
Nhà nghỉ Minh Sỏi
Tổ 2. P. Sông Cầu,Tp Bắc Kạn,Bắc Kạn
Nhà nghỉ Chinh Anh
Nhà nghỉ Chinh Anh
Tổ 5. P. Đức Xuân,Tp Bắc Kạn,Bắc Kạn


Danh sách tại các Quận/Huyện khác

  • Khách sạn Green Diamond - Slider
  • AMI CAFE – KARAOKE
  • Nhà hàng Á Gia -Slider
  • Long Đình - Slider
  • Karaoke Lasvegas - Slider